Optimální délka spánku z hlediska rizika kardiovaskulárních příhod a mortality

Spánek je důležitý faktor životního stylu. Spánková deprivace prokazatelně zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod. Studie se 116632 účastníky z 21 zemí světa ukázala, že spánek kratší než 6 hodin za den i spánek delší než 8 hodin byl spojen s nárůstem kardiovaskulárních příhod i mortality, křivka závislosti délky doby spánku a sledovaných rizik má tvar písmene J. Zejména riziková je celková doba spánku přesahující 9 hodin. Denní spánek je rizikový jen u osob, které v noci spí déle než 6 hodin.

Association of estimated sleep duration and naps with mortality and cardiovascular events

Díky: Světová medicína stručně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *