Ranní fyzická aktivita je spojena s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění

Ve studii s 86.657 osob průměrného věku 61,6 let probíhalo sledování 6 let. Účastníci fyzicky aktivní spíše v ranních hodinách měli nižší riziko ischemické choroby srdeční i cévní mozkové příhody, ve srovnání s účastníky fyzicky aktivními ve druhé polovině dne. Efekt načasování byl více vyjádřen u žen. Nebyl pozorován vliv celkové míry fyzické aktivity ani chronotypu na pozorované výsledky.

Studie: Setting your clock: associations between timing of objective physical activity and cardiovascular disease risk in the general population

Díky: Světová medicína stručně