10 000 kroků denně, je to moc nebo málo?

Chůze je jednoduše a široce dostupným komplexním pohybem, její intenzitu i množství si každý jednotlivec může přizpůsobit svým fyzickým možnostem. Počet kroků za den je srozumitelné měřítko fyzické aktivity, které si lze jednosuše sledovat. Kolik kroků za den je dostatečná fyzická aktivita? Doporučení ujít 10 000 kroků za den je populární, není však nijak odůvodněné a pro mnoho osob může být demotivující.

Ve studii s 16741 ženami průměrného věku 72 let nastal dramatický pokles úmrtnosti již při dávce okolo 4500 kroků denně. Každý krok denně navíc má pro zdraví význam a je vhodné o zvýšení fyzické aktivity usilovat.

Studie: For Mortality, Busting the Myth of 10 000 Steps per Day

Analýza 17 studií, kterých se účastnilo 30000 dospělých osob, ukazuje, že každých 1000 kroků denně navíc přináší zdravotní benefity a snižuje celkovou úmrtnost o 3-36% a úmrtnost na onemocnění srdce a cév o 5-21%. Tyto výsledky byly prokázány i pro počty denních kroků nižší než 10000.

Studie: Systematic review of the prospective association of daily step counts with risk of mortality, cardiovascular disease, and dysglycemia

Díky: Světová medicína stručně

Aktualizace: 9.2.2021

Chuť k jídlu je účinněji řízena při vysokém energetickém obratu

Fyzická aktivita má pozitivní vliv na řízení chuti k jídlu, při vyšším energetickém obratu je chuť k jídlu účinněji řízena. Snížený energetický výdej není zato kompenzován odpovídajícím snížením chuti k jídlu, k přejídání a následnému vzestupu hmotnosti dojde pravděpodobněji při nízkých stupních energetického obratu. K prevenci vzestupu hmotnosti stačí fyzická aktivita relativně nízké intenzity odpovídající např. aktivitě poštovních doručovatelů či pečovatelů.

Studie: Appetite Control Is Improved by Acute Increases in Energy Turnover at Different Levels of Energy Balance

Díky: Světová medicína stručně

Studie – pravidelné procházky snižují morbiditu i mortalitu seniorů

Fyzická aktivita ve střední a vyšší intenzitě má zásadní vliv na celou řadu onemocnění a její nedostatek se projevuje nárůstem potíží pohybového aparátu, kardiovaskulárních chorob, cukrovky 2. typu, mozkovými příhodami a některými zhoubnými nádory, ty jsou častou příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti.

U seniorů na provedení nenáročná fyzická aktivita v podobě pravidelných procházek (alespoň 2 hodiny v týdnu, při rychlosti vedoucí k mírnému zadýchání) pomůže snížit nemocnost i úmrtnost.

Odkaz na studii: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29056372

Díky: Světová medicína stručně