10 000 kroků denně, je to moc nebo málo?

Chůze je jednoduše a široce dostupným komplexním pohybem, její intenzitu i množství si každý jednotlivec může přizpůsobit svým fyzickým možnostem. Počet kroků za den je srozumitelné měřítko fyzické aktivity, které si lze jednosuše sledovat. Kolik kroků za den je dostatečná fyzická aktivita? Doporučení ujít 10 000 kroků za den je populární, není však nijak odůvodněné a pro mnoho osob může být demotivující.

Ve studii s 16741 ženami průměrného věku 72 let nastal dramatický pokles úmrtnosti již při dávce okolo 4500 kroků denně. Každý krok denně navíc má pro zdraví význam a je vhodné o zvýšení fyzické aktivity usilovat.

Studie: For Mortality, Busting the Myth of 10 000 Steps per Day

Analýza 17 studií, kterých se účastnilo 30000 dospělých osob, ukazuje, že každých 1000 kroků denně navíc přináší zdravotní benefity a snižuje celkovou úmrtnost o 3-36% a úmrtnost na onemocnění srdce a cév o 5-21%. Tyto výsledky byly prokázány i pro počty denních kroků nižší než 10000.

Studie: Systematic review of the prospective association of daily step counts with risk of mortality, cardiovascular disease, and dysglycemia

Díky: Světová medicína stručně

Aktualizace: 9.2.2021