Slazené nápoje dramaticky zvyšují úmrtí na onemocnění srdce a cév

Podle studie prezentované na zasedání Americké kardiologické společnosti pro epidemiologii a prevenci v březnu 2018, která zahrnovala osoby starší než 45 let, je významně vyšší riziko úmrtí na onemocnění srdce a cév u osob, které ve velkém množství pijí slazené nápoje, toto riziko je prakticky dvojnásobné oproti osobám, které mají příjem těchto nápojů minimální. Pro vysokou konzumaci sladkých potravin (ne slazených nápojů) toto zvýšené riziko zjištěno nebylo.

Drinking sugary drinks may be associated with greater risk of death

Významně zvýšená úmrtnost při pravidelném pití slazených nápojů byla zjištěna ve studii se 451 743 osobami z 10 evropských zemí. Průměrný věk osob v souboru je 50,8 roku, vyšší úmrtnost byla zjištěna u osob, které konzumovaly 2 nebo více sklenic slazených nápojů denně.

Úmrtnost konzumentů nápojů slazených běžným cukrem byla zvýšena méně, úmrtí bylo častější na choroby trávícího traktu. Úmrtnost konzumentů nápojů slazených umělými sladidly byl zvýšena více a příčinou častěji bylo onemocnění oběhového systému.

Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries

Díky: Světová medicína stručně

Zdraví ovlivňujeme svým životním postojem

Optimismus je chápán jako tendence se domnívat, že budoucnost přinese převážně pozitivní události a celkové zlepšení. Empirické studie ukazují, že optimisté snáze uspějí ve škole, ve sportu, v povolání, politice, v interpersonálních vztazích a v řadě jiných životních situacích. Optimismus má příznivý vliv i na fyzické zdraví. Metanalýza studií, které hodnotí spojení mezi optimismem, pesimismem, srdečními příhodami a celkovou mortalitou, ukazuje, že optimismus je spojen s nižším rizikem kardiovaskulárních příhod i mortality s relativním rizikem 0,65 .

Association of Optimism With Cardiovascular Events and All-Cause Mortality

Díky: Světová medicína stručně