Zdravý životní styl může přidat až 10 let života bez vážného onemocnění. Týká se to zdraví tělesného i zdraví duševního.

Dva známé výzkumné projekty se zdravotnickými pracovníky (111 562 účastníků) ukazují, že dodržování zdravého životního stylu (nekouření, pravidelná fyzická zátěž, normální váha, umírněné pití alkoholu a zdravá dieta) dokáže oddálit výskyt chronických onemocnění jako cukrovka, onemocnění kardiovaskulárního systému, zhoubné nádory přibližně o 10 let u žen a 7 let u mužů.

Studie: Healthy Lifestyle and Life Expectancy Free of Cancer, Cardiovascular Disease, and Type 2 Diabetes: Prospective Cohort Study

Podle níže uvedené studie zdravý životní styl dramaticky snižuje riziko Alzheimerovy choroby. S každým dalším pozitivním faktorem (zde: 1. nekuřáctví, 2. nejméně 150 minut fyzické aktivity střední nebo vyšší intenzity týdně, 3. lehká konzumace alkoholu asi do 15 g u žen a 30 g u mužů denně, 4. dieta charakterem blízká dietě středomořské, 5. trvalá kognitivní aktivita) bylo riziko Alzheimerovy choroby sníženo o 27%. Oproti osobám se špatným životním stylem (skóre 0-1) měly osoby se 3 pozitivními faktory o 37% sníženo riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, osoby se 4-5 pozitivními faktory dokonce o 60%.

Studie: Healthy lifestyle and the risk of Alzheimer dementia: Findings from 2 longitudinal studies

Díky: Světová medicína stručně

Aktualizace: 30.10.2020

Vegetariánské diety mají příznivý vliv na zdraví

Dlouhodobě uplatňované vegetariánské diety podle americké studie snižují celkovou mortalitu a jejich příznivý vliv je patrný zejména u mužů. Vegetariáni mají lepší rizikový profil z hlediska progrese aterosklerózy., snižovaly riziko pro hypertenzi, metabolický syndrom, diabetes mellitus a ischemickou chorobu srdeční. Mortalita na zhoubné nádory ovlivněna nebyla.

Z analýzy podskupin vegetariánů se jako nejlepší ukázala vegetariánská dieta s povolenou konzumací ryb (pescovegetariáni).

Studie: Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2

Díky: Světová medicína stručně