Snídani sněz sám …

Zajímavá studie zkoumá 3 vzorce konzumace snídaně: vysokoenergetickou (>20% celkového denního příjmu energie ke snídani), nízkoenergetickou (5-20% denního příjmu energie) a vynechání snídaně (<5% denního příjmu energie). Ukazuje, že vynechání snídaně zvyšuje vznik nekardiální (o 55%) i povšechné (téměř dvojnásobné riziko) aterosklerózy.

The Importance of Breakfast in Atherosclerosis Disease: Insights From the PESA Study

Snídaně ve srovnání s večeří dvojnásobně zvyšuje dietou indukovanou termogenezi (DIT). Ve studii identická kalorická spotřeba vede k 2,5x vyšší DIT ráno ve srovnání s večerem bez ohledu na množství přijatých kalorií. Z toho tedy vyplývá, že pro prevenci i léčbu nadváhy by snídaně měla z energetického hlediska představovat dominantní jídlo dne (a to i při redukční dietě).

Twice as High Diet-Induced Thermogenesis After Breakfast vs Dinner On High-Calorie as Well as Low-Calorie Meals

Konzumace pozdní večeře mění metabolismus substrátů v průběhu spánku ve smyslu vyššího rizika obezity. Pozdní večeře neovlivňuje architektoniku spánku, vede však k horšímu nočnímu zpracování glukózy, nižší oxidaci a mobilizaci mastných kyselin, zvláště u osob, které chodí pravidelně dříve spát. Pokud se tyto faktory často opakují, představují nezávislé riziko rozvoje obezity.

Metabolic Effects of Late Dinner in Healthy Volunteers-A Randomized Crossover Clinical Trial

Díky: Světová medicína stručně

Aktualizace 30.9.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *